ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.2 เงิน 8  
9 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน