ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.9 ทอง 6  
7 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73.1 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน