ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.8 เงิน 4  
5 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.4 เงิน 6  
8 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.8 เงิน 11  
12 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน