ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
11 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน