ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 61 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 47 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 45 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 37 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 36 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 28 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน