ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62.5 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน