ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.49 เงิน 5  
6 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.82 เงิน 6  
7 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.55 เงิน 7  
8 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63.44 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน