ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 6  
9 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน