ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน