ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71.2 เงิน 9  
10 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน