ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.2 เงิน 8  
9 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73.2 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน