ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน