ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 69 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน