ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.6 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน