ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน