ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.67 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน