ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.9 เงิน 4  
5 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.08 เงิน 6  
7 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.13 เงิน 7  
8 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.28 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน