ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 5  
7 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 5  
8 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน