ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนโพธิ์วงษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 7  
9 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 9  
11 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน