ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน