ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 54.75 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 48.6 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 43.41 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน