ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.4 เงิน 4  
5 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.4 เงิน 5  
6 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน