ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.8 เงิน 8  
9 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64.6 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63.2 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน