ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 41.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 21.67 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 20.33 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 19.8 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 1.33 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน