ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 55 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 51 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน