ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.5 ทอง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน