ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. อุดรธานี 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. อุดรธานี 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. อุดรธานี 74 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน