ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 272
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. อุดรธานี 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพม. อุดรธานี 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. อุดรธานี 77 เงิน 7  
10 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. อุดรธานี 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม สพม. อุดรธานี 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 75 เงิน 12  
16 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาล ๓ สพม. อุดรธานี 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. อุดรธานี 73 เงิน 18  
20 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. อุดรธานี 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. อุดรธานี 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒ สพม. อุดรธานี 64 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน