ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 273
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. อุดรธานี 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 75 เงิน 6  
9 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. อุดรธานี 75 เงิน 6  
10 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 75 เงิน 6  
11 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 75 เงิน 6  
12 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. อุดรธานี 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพม. อุดรธานี 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. อุดรธานี 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม สพม. อุดรธานี 50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเทศบาล ๓ สพม. อุดรธานี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน