ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 90.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 80.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 65.60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 63.40 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. อุดรธานี 62.80 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. อุดรธานี 62.80 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. อุดรธานี 62.40 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. อุดรธานี 61.20 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา สพม. อุดรธานี - -  
14 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน