ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 288
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 34 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. อุดรธานี 32 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. อุดรธานี 28 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา สพม. อุดรธานี 28 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 28 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 22 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพม. อุดรธานี 20 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. อุดรธานี 18 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 16 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. อุดรธานี 16 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน