ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 289
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. อุดรธานี 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนพิชญบัณฑิต ๒ สพม. อุดรธานี 46 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 42 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. อุดรธานี 42 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. อุดรธานี 40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 36 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 36 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพม. อุดรธานี 32 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 22 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 22 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 16 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน