ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 290
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 90.18 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 80.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 72.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 70.29 เงิน 4  
5 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 62.39 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 62.04 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 60.64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. อุดรธานี 60.43 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 58.11 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 57.25 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. อุดรธานี 55.64 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพม. อุดรธานี 54.86 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 17 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนพิชญบัณฑิต ๒ สพม. อุดรธานี 16 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. อุดรธานี 12 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 11 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน