ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 291
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 80.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 54.50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 53 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. อุดรธานี 49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 47 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 46 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 45.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 39.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนพิชญบัณฑิต ๒ สพม. อุดรธานี 37.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 18.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. อุดรธานี 17.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 14 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. อุดรธานี 14 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน