ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 293
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. อุดรธานี 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 74 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน