ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. อุดรธานี 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒ สพม. อุดรธานี 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 88.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 84.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. อุดรธานี 81.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 81.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนเทศบาล ๓ สพม. อุดรธานี 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. อุดรธานี 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 77.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. อุดรธานี 74 เงิน 19  
21 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพม. อุดรธานี 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. อุดรธานี 71.67 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน