ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 045
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. อุดรธานี 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม สพม. อุดรธานี 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี - -  
10 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร สพม. อุดรธานี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน