ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. อุดรธานี 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี สพม. อุดรธานี - -  
13 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. อุดรธานี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน