ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. อุดรธานี 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์เมรี่ สพม. อุดรธานี 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. อุดรธานี 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. อุดรธานี 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา สพม. อุดรธานี 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี - -  
14 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน