ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 612
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี - -  
7 โรงเรียนเทศบาล ๓ สพม. อุดรธานี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน