ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 650
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 88.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 85.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 85.11 ทอง 4  
5 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 85.11 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 83.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 77.44 เงิน 7  
8 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. อุดรธานี 76.23 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 72.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. อุดรธานี 71.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. อุดรธานี 62.22 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน