ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 651
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 90.94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๓ สพม. อุดรธานี 90.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 86.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 86.27 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 86.05 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 85.44 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 78.78 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 78.55 เงิน 9  
10 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 78.34 เงิน 10  
11 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. อุดรธานี 76.38 เงิน 11  
12 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. อุดรธานี 74.55 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน