ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. อุดรธานี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. อุดรธานี 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. อุดรธานี 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. อุดรธานี 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน