ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 658
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 89.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 88.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 85.82 ทอง 5  
6 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 85.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 85.49 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒ สพม. อุดรธานี 85.32 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 83.99 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 82.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. อุดรธานี 64.66 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน