ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 662
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. อุดรธานี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. อุดรธานี 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 75 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน