ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 689
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. อุดรธานี 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. อุดรธานี 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. อุดรธานี 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. อุดรธานี 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาล ๓ สพม. อุดรธานี 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม สพม. อุดรธานี 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. อุดรธานี 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพม. อุดรธานี 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. อุดรธานี 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. อุดรธานี 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม. อุดรธานี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน