ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 690
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. อุดรธานี 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 80.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาล ๓ สพม. อุดรธานี 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพม. อุดรธานี 66.67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 66.67 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 62.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 56 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. อุดรธานี 53.33 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. อุดรธานี 46.67 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 40 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. อุดรธานี 40 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 33.33 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 33.33 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. อุดรธานี 26.67 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. อุดรธานี 26.67 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 26.67 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน