ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 693
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 85.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 78.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 76.80 เงิน 4  
5 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. อุดรธานี 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 70.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 60.80 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. อุดรธานี 58.20 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 56.40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 53.40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. อุดรธานี 43.40 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนพิชญบัณฑิต ๒ สพม. อุดรธานี 26.20 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน