ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. อุดรธานี 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. อุดรธานี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. อุดรธานี 85.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม สพม. อุดรธานี 80.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน