ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทพนุสรณ์ สพม. อุดรธานี 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. อุดรธานี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน